Stanovisko k věku přístupu k ART

Vidíme dvě varianty, přičemž upřednostňujeme variantu B:

A. Věkovou hranici přístupu k ART u žen neuvádět, ale zakotvit zákaz používání darovaných vajíček nebo embryí nad 40 let věku ženy.

Zdůvodnění: Je-li žena po čtyřicítce skutečně plodná (požadavek uvedený v zákoně), darovaná vajíčka nepotřebuje, pomoc medicíny vyhledává pouze kvůli snížené plodnosti svého partnera. Toto řešení ale nezohledňuje:

  • dětské preference rodičovského věku
  • věk života ve zdraví
  • zájmy společnosti (např. normativní funkci zákona)
  • nedává žádnou odpovědnost muži

B. Uvést věkovou hranici takto: Umělé oplodnění lze provést ženě a muži, pokud jejich věk nepřekročil 43 let. Po věku 40 let ženy ale je zakázáno používat darovaná vajíčka či embrya, pouze vlastní; vlastními embryi se rozumí i zamražená embrya vytvořená z gamet darovaných, ale v předchozích cyklech ukončených před 40. rokem věku ženy.

Zdůvodnění: V úvahu jsme vzali věkové limity plodnosti ženy i muže, naději na dožití a věk dožití ve zdraví, dětské preference, zájmy společnosti a především zohledňujeme ochranu dárců gamet a rizika spojená s komercializací dárcovství.

Podrobněji: Analýza 2015/12, body 1 a 2.