Stanovisko k "social freezing"

Vitrifikace vajíček (speciální způsob mražení) je technika, na niž se dlouho čekalo. Předchozí způsob "pomalého mražení" totiž vajíčka většinou zničil.  Metoda byla vyvinuta především pro zachování plodnosti u mladých žen (fertility preservation), nucených podstoupit nějakou invazivní léčbu ohrožující plodnost (například chemoterapii).  Ale jak už to tak bývá, možnosti využití metody se najdou i jinde. V tomto případě je procedura nabízena mladým ženám, které odkládají mateřství a chtějí si pojistit mateřství genetické, tedy že budou mít miminko z vlastních vajíček (ty totiž s postupujícím věkem ztrácejí kvalitu). Využití mražení vajíček (ale i spermií) ze sociálních důvodů se i v naší republice říká "social freezing" (SF).  Proceduru nabízejí v ČR snad všechna centra asistované reprodukce. 

Možnost vzbuzuje velké naděje, ale my bychom rádi upozornili na rizika. Aby SF mělo smysl, je třeba aby si vajíčka nechala zamrazit žena v mladém věku, pokud možno před třicítkou. Aby si "zajistila" aspoň nějakou reálnou naději na pozdější mateřství, je nutné nechat si zamrazit hodně vajíček, pokud možno několik desítek. Jedna procedura SF stojí několik desítek tisíc korun. Hormonální stimulace, nutná k tomu, aby vajíček dozrálo víc, se nyní "nastavuje" tak, aby bylo cca 7--12 kvalitních vajíček (v ideálním případě). Za každý rok uchování zamražených vajíček se pochopitelně platí. Až se žena rozhodne, že je na mateřství dobrý čas, musí opět využít pomoci asistované reprodukce: vajíčka se musí rozmrazit, oplodnit spermiemi partnera, jedno nebo dvě ze vzniklých embryí se přenesou ženě do dělohy. Za to se pochoipitelně také platí. Ani jedna část procedury (od hormonální stimulace přes odběr vajíček, jejich mražení, rozmražení, oplodnění, transfer, otěhotnění, donošení dítěte) není stoprocentně úspěšná.

V říjnu se objevila v médiích zpráva, že firmy Facebook a Apple zařazují SF mezi zaměstnanecké benefity, budou proceduru svým mladým zaměstnankyním platit. Považujeme to za buď nedomyšlený nebo vychytralý krok. Mladé ženy se totiž mohou stát obětí vydírání, nátlaku od zaměstnavatelů. Hezky to popsala (v angličtině) belgická etička Heidi Mertes v článku Company-sponsored egg freezing: perk or coercion?. Téma komentuje i český právník Tomáš Doležal v článku "Social freezing – opravdu mrazivé téma".

Adam doporučuje se nespoléhat na SF, velmi pravděpodobně totiž pak zbydou oči pro pláč. Doporučuje pořídit si dítě včas - neříkáme v ideální dobu, protože ta velmi pravděpodobně nikdy nenastane.