Stanovisko k IVF placenému ze ZP

Doporučujeme nechat původní věkovou hranici ženy 39 let a + 364 dní (možno přidat den a psát „do dne 40. narozenin“). Navrhujeme dát i věkový limit pro muže, a to 43 let. Zvýšení počtu cyklů vítáme u mladších žen a mužů, dá jim to třeba možnost mít víc dětí.

Zdůvodnění:

  • porucha plodnosti u ženy je definována jako nemoc do 40 let
  • u dětí rodičů nad 40 let je prokázán vyšší výskyt vrozených vývojových vad
  • vyšší zákonem stanovený věkový limit by bez rozpaků počítal s naprostou převahou cyklů s darovanými vajíčky
  • normativní funkce zákona (nabádá k odkládání rodičovství s podporou systému)
  • povolení vyššího věku nereflektuje preference dětí

Podrobněji: Analýza 2015/12, body 1 a 2.