Stanovisko k anonymitě v dárcovství gamet

Odanonymnění dárcovství gamet a umožnění přístupu dítěte v době dospělosti k identifikujícím údajům o dárci/dárkyni považujeme za neodpovědný experiment sociálního inženýrství. Doporučujeme nechat dárcovství anonymní, za jediné rodiče považovat ženu a muže podstupující léčbu, podpořit význam psychosociálního rodičovství. Pokud máme pocit, že bez znalosti dárce genetického materiálu je dítě poškozováno, pak mu tyto zásadní informace neodpírejme 18 let, ale přejděme k tzv. known donation, kdy je dítě v kontaktu s dárci genetického materiálu odmalička.

Zdůvodnění: Odanonymňování je zdůvodňováno pouze zdravým vývojem identity dítěte (medicínské či incestní obavy, obvykle zmiňované odborníky i laiky, jsou irelevantní). Za vztažnou teorii je brána tzv. esencialistická teorie identity, která ovšem není ani jedinou teorií, ani teorií odborníky nejuznávanější. Nejsou žádné studie dokazující, že anonymita dárcovství gamet snižuje tzv. blaho dítěte či způsobuje psychické problémy. Odanonymnění možná několika dětem poskytne vysvětlení pro jejich psychickou nepohodu, ale všem dalším, včetně dětí z rodin vázaných vazbami genetickými, naopak bude problémy vytvářet.

Podrobněji: