Etika

Dříve se páry, které mít dítě nemohly a hledaly pomoc, asi etickými otázkami trápit nemusely. Přinesl je až vývoj nových klinických technik, umožňujících nejen početí mimo tělo, ale celou řadu dalších, téměř neuvěřitelných možností. Na jedné straně dávají naději bezdětným lidem, na druhé straně kladou naléhavé etické otázky. Hlavní okruh eticko-právních otázek je následující: 

  • morální přijatelnost vnějšího zásahu do reprodukčního procesu, především využití nejmodernějších technologií (včetně tvorby artificiálních gamet);
  • morální a právní postavení embrya (redukce, výběr, kryokonzervace, experimenty s preembryi a embryi, destrukce);zahrnutí další osoby/osob do procesu reprodukce (darováním genetického materiálu nebo surrogátním/náhradním rodičovstvím);
  • práva dítěte narozeného díky asistované reprodukci (Má vědět o způsobu početí? Má mít přístup k identifikujícím údaji o dárci gamet – a pokud ano, kdy a jak? Má mít přístup k dalším dětem narozeným díky stejnému dárci gamet? …);
  • asistovaná reprodukce mimo „přirozené“ fyziologické limity (především, ale nejen, přístup osob mimo reprodukční věk a přístup single a homosexuálních osob);
  • sociologické otázky (např. oprávněnost platby asistované reprodukce z veřejného zdravotního pojištění, dopad technologií na myšlení a chování společnosti, …).

Kulturní a náboženská různost přináší i různost odpovědí na tyto otázky. Stanoviska skupiny pro etiku odborné evropské společnosti ESHRE k některým etickým problémům najdete zde. Nějaké informace o postojích jednotlivých světových církví najdete na webu IVF Worldwide, v sekci zaměřené na religiozitu. Také se můžete podívat například do knihy „Na cestě za dítětem“, vydané Galénem v roce 2009.

Postupně vypracováváme k jednotlivým tématům své analýzy a na jejich základě formulujeme Adamova stanoviska. 

Zatím Adamem vypracované analýzy:

Analýza 2016/7 - regulace přístupu single a homosexuálních osob k ART

Analýza 2015/12 - regulace věkových limitů přístupu k ART a regulace náhradního mateřství

Analýza 2012/2 - odanonymnění dárcovství gamet

Zatím Adamem vyjádřená stanoviska:

Stanovisko k náhradnímu mateřství

Stanovisko k počtu přenášených embryí

Stanovisko k věku přístupu k ART

Stanovisko k anonymitě v dárcovství gamet

Stanovisko k doporučeným potravinovým doplňkům

Stanovisko k "social freezing"

Stanovisko k cyklům IVF placených z veřejného zdravotního pojištěníi


Naposledy upraveno 26.07.2016 15:20.