Etika

Dříve se páry, které mít dítě nemohly a hledaly pomoc, asi etickými otázkami trápit nemusely. Přinesl je až vývoj nových klinických technik, umožňujících nejen početí mimo tělo, ale celou řadu dalších, téměř neuvěřitelných možností. Na jedné straně dávají naději bezdětným lidem, na druhé straně kladou naléhavé etické otázky. Hlavní okruh eticko-právních otázek je následující:

• morální přijatelnost vnějšího zásahu do reprodukčního procesu;

• morální a právní postavení embrya (redukce, výběr, kryokonzervace, experimenty

            s preembryi a embryi);

• zahrnutí třetí strany do procesu reprodukce – darováním genetického materiálu

            nebo surogátním (náhradním) rodičovstvím.

 Kulturní a náboženská různost přináší i různost odpovědí na tyto otázky.

 Stanoviska skupiny pro etiku odborné evropské společnosti ESHRE k některým etickým problémům najdete zde. Je to samozřejmě v angličtině, ale budu hledat cesty jak dokumenty zpřístupnit všem. Nějaké informace o postojích jednotlivých světových církví najdete na webu IVF Worldwide, v sekci zaměřené na religiozitu

 Adam bude postupně oslovovat církve působící k ČR s prosbou o vyjádření stanoviska k asistované reprodukci. Prozatím se můžete podívat například do knihy „Na cestě za dítětem“, vydané Galénem v roce 2009.

Postupně budeme podle potřeby vydávat naše stanoviska k jednotlivým otázkám.

Zatím Adamem vyjádřená stanoviska:

Stanovisko k náhradnímu mateřství

Stanovisko k počtu přenášených embryí

Stanovisko k věku ženy pro ART

Stanovisko k anonymitě v dárcovství gamet

Stanovisko k doporučeným potravinovým doplňkům

Stanovisko k "social freezing"

Stanovisko k počtu cyklů IVF placených zdravotními pojišťovnami


Naposledy upraveno 29.04.2015 14:05.